De filosofie van Karl Popper

Betrouwbare kennis

Duur 0:45:00 — Ma 1 maart 2010

De filosofie van Karl Popper

Popper ontwikkelt een deductieve wetenschappelijke methode.

Popper ontwikkelt een deductieve wetenschappelijke methode: in plaats van op zoek te gaan naar waarnemingen die onze theorieën kunnen bevestigen, moeten we uitzonderingen nastreven die algemene uitspraken weerleggen. De wetenschap krijgt hiermee een heroïsch karakter, volgens Philipse.

Spreker

Over deze serie

Betrouwbare kennis

Prof. dr. mr. Herman Philipse (UU) spreekt over de betrouwbaarheid van kennis die wetenschap genereert. Het historisch perspectief van Aristoteles tot Popper komt aan bod, maar ook thema's als falsificatie en unificatie.