Betrouwbare kennis

Aankomend

Geen aankomende events

Geweest

Nog geen events geweest

Over deze serie

Plato en Aristoteles probeerden al een helder onderscheid uit te werken tussen betrouwbare kennis enerzijds en de meningen van mensen anderzijds. Het onderscheid tussen feiten en meningen is van praktisch belang in het dagelijks leven maar ook van groot theoretisch belang bij het beoefenen van wetenschap. Want wat doe je als theorieën elkaar tegenspreken?

Van de wetenschap worden oplossingen verwacht, terwijl ze vaak geen absolute zekerheid kan geven. Waarom moeten we dan toch vertrouwen op goed bevestigde theorieën in plaats van spirituele of religieuze opvattingen? Welke vorm heeft betrouwbare kennis? En welke methoden zijn nodig om de betrouwbaarheid te toetsen? Dat zijn kernvragen in de wetenschapsfilosofie.

Het streven naar absoluut zekere grondbeginselen is door wetenschappers inmiddels grotendeels opgegeven. In plaats daarvan beschouwen we wetenschappelijke theorieën steeds meer als hypothesen, bevestigd of ontkracht door empirisch onderzoek. Maar wat is de logica hierachter? En is empirisch bewijs wél betrouwbaar?

In deze serie gaat universiteitshoogleraar prof. dr. mr. Herman Philipse in op deze vragen. Vanuit een historisch perspectief, waarbij Aristoteles, Descartes, Hume, Kant, de logisch positivisten en hedendaagse wetenschapsfilosofen aan de orde komen, behandelt hij onderwerpen als het inductieprobleem, falsificationisme, waarschijnlijkheid, natuurwetten, realisme en unificatie.

De lezingen zijn ook afzonderlijk te volgen en worden opgenomen door Home Academy.

In samenwerking met...

Home Academy