Meisjes, moeders en madams

Boos

Duur 0:45:00 — Wo 26 oktober 2011

Meisjes, moeders en madams

Het lijkt soms alsof op steeds jongere leeftijd steeds ernstigere misdrijven worden gepleegd.

Het lijkt soms alsof op steeds jongere leeftijd steeds ernstigere misdrijven worden gepleegd. Een voorbeeld is de praktijk van de loverboys, waar de laatste jaren veel aandacht voor is. Niet alleen de meisjes die slachtoffer zijn, maar ook de jongens die als pooiers en dealers optreden zijn vaak minderjarig. Dina Siegel doet antropologisch onderzoek naar de manier waarop deze praktijken en netwerken tot stand komen. In de ontwikkeling van dit soort crimineel gedrag blijkt de rol van de ouders en familie aanzienlijk te zijn. Als de omgeving van zulk groot belang is bij het voorkomen of pareren van afwijkend gedrag, hoe moeten problemen zoals van deze minderjarige criminelen dan worden aangepakt?

Spreker

Over deze serie

Boos

Boosheid als individueel en maatschappelijk verschijnsel. Waar komt dat vandaan? Agressief gedrag heeft psychische, fysiologische en culturele oorzaken. Is het mogelijk om via de opvoeding dit gedrag in positieve banen te leiden?