Kunnen we met Darwin de samenleving begrijpen?

Dát is nou evolutie!

Duur 1:35:55 — Di 29 september 2020

Kunnen we met Darwin de samenleving begrijpen?

Wat betekent de evolutietheorie voor ons denken over goed of fout? Filosoof dr. Jeroen Hopster over moraal en religie.

Volgens sommige biologen zijn niet alleen natuurfenomenen evolutionair te verklaren, maar kun je er ook het ontstaan van moraal en religie mee begrijpen. Filosoof dr. Jeroen Hopster (UTwente & University of Graz) over wat dat betekent voor ons denken over goed of fout, geloof en ons wereldbeeld.

Spreker

Over deze serie

Dát is nou evolutie!

Darwin is bekend bij het grote publiek, maar wordt vaak verkeerd geïnterpreteerd. Evolutionair ecoloog dr. Edwin Pos (UU) en andere wetenschappers hoe evolutie werkt en wat dit betekent voor ons mens-zijn.