Kunnen we met Darwin de samenleving begrijpen?

29
sep
2020

Kunnen we met Darwin de samenleving begrijpen?

Dát is nou evolutie!
Wat betekent de evolutietheorie voor ons denken over goed of fout? Filosoof dr. Jeroen Hopster over moraal en religie.

"Nothing in biology makes sense except in the light of evolution" schreef de evolutiebioloog Theodosius Dobzhansky in 1973. De evolutietheorie wordt niet alleen gebruikt om biologische, maar ook sociologische fenomenen te verklaren. Volgens sommige academici kun je er ook het ontstaan van moraal en religie mee begrijpen. Filosoof dr. Jeroen Hopster (UTwente & University of Graz) over wat dat betekent voor ons denken over goed of fout, over geloof en ons wereldbeeld. Hoe zien we in huidige maatschappelijke discussies en politiek beleid de evolutietheorie terug? In hoeverre doet dit nog recht aan de theorie, zoals Darwin en collega’s formuleerden?

Spreker

Datum & tijd
Dinsdag 29 september 2020 (20:00-21:30)
Voertaal
Nederlandstalig
Entree
Gratis
Aanmelden
Direct in je agenda

Over deze serie

Dát is nou evolutie!

Darwin is bekend bij het grote publiek, maar wordt vaak verkeerd geïnterpreteerd. Evolutionair ecoloog dr. Edwin Pos (UU) en andere wetenschappers hoe evolutie werkt en wat dit betekent voor ons mens-zijn.