Columnwedstrijd "Het gezag van de toga"

Onder rechters heerst het gevoel dat het gezag van de toga afkalft.
Leestijd 2 minuten — Ma 16 augustus 2010
Het gezag van de toga

Via tv-programma's als De rijdende rechter en CSI wordt de rechterlijke macht gepopulariseerd, maar ook dwalingen van het recht worden breed uitgemeten in de media en zelfs politici laten zich herhaaldelijk uit over rechtszaken. In de geïndividualiseerde samenleving hebben burgers weinig boodschap aan autoriteit en toch zijn de verwachtingen over wat het recht kan oplossen nog nooit zo hoog gespannen geweest. Het feit dat rechters steeds sterker leunen op wetenschappelijk bewijs helpt niet. Onzekerheid is namelijk ook de kern van de wetenschappelijke praktijk.

In de Nacht van Descartes op 23 september in de Geertekerk wordt de vraag gesteld of de geschiedenis en filosofie van het recht en de vergelijking met de wetenschap ons kunnen helpen hiermee om te gaan. Zowel rechters als wetenschappers oordelen in onzekerheid. Zijn de verwachtingen van het publiek realistisch? Waarin zit de professionaliteit van de moderne rechter en wetenschapper en hoeveel autonomie hoort daarbij? Hoe is dat te rijmen met de maatschappelijke behoefte aan zekerheid? Wat is de rol van de media? Hoe groot is het probleem eigenlijk; is het niet gewoon een gezonde democratische ontwikkeling dat het publiek mee wil oordelen?

Bij deze gelegenheid hebben het Desacrtes Centre, Studium Generale en het digitale universiteitsblad DUB een columnwedstrijd uitgeschreven over deze vragen. Studenten en medewerkers van de UU en het UMC worden nadrukkelijk uitgenodigd om een bijdrage over dit thema per e-mail te sturen naar info@sg.uu.nl. Ook anderen mogen hun bijdrage insturen.

De bijdrage van tussen de 400 en 600 woorden moet uiterlijk op dinsdag 17 september binnen zijn, voorzien van naam, adres en telefoonnummer van de auteur. De bekroonde column wordt gepubliceerd op DUB voorafgaand aan de Nacht van Descartes. De auteur krijgt bovendien een prijs bestaande uit boekenbonnen ter waarde van 250 euro. De winnaar wordt op 23 september bekend gemaakt.