Leve de kloof

Dit najaar viert Studium Generale feest. Vijftig jaar geleden werd het belang van brede academische vorming wettelijk vastgelegd.
Leestijd 1 minuut — Wo 25 augustus 2010

Gevreesd werd destijds dat wetenschappers zeer geleerd, maar te specialistisch en wereldvreemd de maatschappij in zouden stappen. Nu is het misschien andersom. De wereld is wetenschapsvreemd.

Is dat erg? Discussies in de kranten spreken over de kloof tussen burgers onderling, tussen burger en politiek, tussen rechter en publiek en tussen intellectueel en leek. Maar is die kloof te groot of te klein? Als ik die vraag moet beantwoorden zou ik zeggen, de kloof is te groot om begrip te hebben voor de politieke of wetenschappelijke praktijk en te klein om voldoende gezag op te brengen.

Niemand kan deskundig zijn op elk gebied en de grootste deskundige is een leek op een ander vakgebied. Naast kennis zijn ook waarden van belang. Discussieer daarom mee dit najaar over populisme, het tanende gezag van de toga, opvoeding en de dialoog tussen burgers in wijken. Of luister naar lezingen over de biografie, de taal van klassieke muziek en architect Rietveld, die laten zien hoe we door de combinatie van kunst en wetenschap onze tijd en cultuur beter kunnen begrijpen.

Studium Generale organiseert al vijftig jaar een programma vol verdieping en actualiteit. Zodat we waardering krijgen voor andermans wetenschappelijk vakmanschap. De inhoudelijke kloof kan alleen maar groter worden. Wat nodig is, is geen blind vertrouwen of gezag, maar debat waarin ook de vragen van de geïnteresseerde leek een plaats hebben. Weg met de kloof, leve de kloof!