Eiceldonatie van invloed op gezinsvorming?

Het UMC Utrecht start begin volgend jaar met de eerste Nederlandse eicelbank, waar onvruchtbare vrouwen kunnen aankloppen voor eiceldonatie.
Leestijd 1 minuut — Ma 30 januari 2012

Het UMC Utrecht start begin volgend jaar met de eerste Nederlandse eicelbank, waar onvruchtbare vrouwen kunnen aankloppen voor eiceldonatie. Vooralsnog kunnen ze in Nederland nergens terecht, waardoor ze vaak uitwijken naar het buitenland. Eiceldonatie is controversieel, maar past ook in de hedendaagse ontwikkeling van gezinsvorming. Socioloog prof. Pearl Dykstra, die onlangs haar oratie hield aan de Erasmus Universiteit, doet empirisch onderzoek naar demografische veranderingen in de loop van meerdere decennia. Eerder sprak zij bij Studium Generale over De houdbaarheid van het gezin. Het 'standaardgezin' van twee ouders en twee kinderen is maar een zeer recente uitvinding, zo betoogde zij. Het zou goed zijn als we wat meer besef zouden hebben van hoe bijzonder het standaardgezin in historisch perspectief eigenlijk is. Misschien dat er dan ook anders tegen een fenomeen als eiceldonatie kan worden aangekeken. De lezing is hier terug te zien, een verslag ervan staat hier.