Kijk: de geschiedenis van het kapitalisme door Maarten van Rossem

Kijk nu het YouTube-filmpje met de drie lezingen in vogelvlucht.
Leestijd 1 minuut — Zo 13 mei 2012
Kapitalisme voorjaar 2012

Prof. dr. Maarten van Rossem ging in de driedelige lezingenreeks Kapitalisme in op de achterliggende factoren die een rol hebben gespeeld bij het ontstaan van de kredietcrisis, maar ook op de wortels van onze hedendaagse, relatieve welvaart.

Van Rossem laat zien welke theorieën en historische motieven ten grondslag liggen aan het economisch beleid van het Westen van de afgelopen eeuw. Het Keynsianisme en het neoliberalisme streden met elkaar om dominantie, met de laatste als voorlopige winnaar. Of toch niet? De historische analyse van Van Rossem nodigt uit tot reflectie op de ideologieën die schuilgaan achter de economische besluiten van staten. Om de crisis het hoofd te bieden is een nieuwe koers wellicht nodig.