Verzorgingsstaat

Putters is de afgelopen tijd veel in de media met zijn kijk op Nederland.
Leestijd 1 minuut — Ma 27 mei 2013

15 juni volgt prof. dr. Kim Putters prof. dr. Paul Schnabel op als nieuwe directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau. Zaterdag verscheen van zijn hand het stuk 'Het smalle pad van verzorgingsstaat naar verzorgingsstad', donderdag ging hij daarover in debat bij De Balie. Zorg, arbeid, onderwijs, huisvesting en welzijn liggen steeds nadrukkelijker op het bordje van gemeenten en van burgers zelf. Dit is geen onmogelijke, maar wel lastige overgang. Want hoe moeten huidige instituties hun nieuwe taken gaan invullen? En gaat de overheid dit niet als excuus gebruiken om te bezuinigen?

Het idee van meer macht bij de burger, van 'big government naar Big Society', is iets waar de Engelse denker Phillip Blond zich ook mee bezighoudt. In de reeks 'Lokaal mondiaal' vertelde hij waarom de burger de juiste kandidaat is om de maatschappij te redden. Kijk de lezing 'beyond the big society' terug. De machtsverschuiving en de rol die de instituties in 'het nieuwe Nederland' zullen gaan spelen werden ook aangekaart door de Amerikaanse politicoloog prof. Benjamin Barber. Hij ziet een belangrijke taak weggelegd voor burgemeesters. Zie in de lezing 'If mayors ruled the world' waarom hij er zo over denkt.