Schuld en boete in de financiële sector

Er is niet één schuldige als het gaat om de crisis
Leestijd 1 minuut — Wo 19 augustus 2015
Macht en schaduwmacht

Lezing gemist dit voorjaar? Geen nood! Lees de short reads van het voorjaarsprogramma en raak wijzer in weinig woorden. Deze keer: de noodzaak van publiek debat over de financiële sector

Wie heeft de macht de Nederlandse bankenwereld te hervormen en een volgende crisis te voorkomen? Wat moet de rol zijn van economen in het debat? Sommige economen zien het als hun taak academische kennis aan te dragen en het debat aan het de bevolking over te laten. Anderen nemen juist een duidelijk standpunt in om het publiek te overtuigen. Zo zet financieel geograaf prof. Ewald Engelen (UvA) zich duidelijk af tegen de gevestigde macht, maar wel met kennis gebaseerd op data. Publiek debat is nodig, vindt Engelen: “Een van de medeoorzaken van de crisis was een sociale stilte. Burgers, politici en parlementariërs hebben zo'n 15 à 20 jaar eigenlijk niet gekeken naar wat er in de financiële sector plaatsvond.” Door naming en shaming wil Engelen de stilte doorbreken en de burger betrekken bij de discussie. Maar, waarschuwt econoom dr. Harro Maas, (Centre Walras-Pareto, Universiteit van Lausanne) de schuld van de crisis ligt niet bij een individuele bankier of politicus, maar bij het hele systeem. We zouden de grote structuren niet uit het oog moeten verliezen.