Van vrijblijvendheid naar verplichting: gemeenten moeten asielzoekers opvangen

De opvanglocatie voor asielzoekers in Ter Apel zit overvol, maar andere gemeenten staan niet bepaald te trappelen om zelf een azc op te zetten. Dat moet hen nu worden verplicht, vinden twee adviesraden. Wat gaat er mis in ons vluchtelingenbeleid?
Leestijd 2 minuten — Wo 15 juni 2022

Op dit moment is het Rijk verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers. Opvangorganisatie COA zoekt namens het Rijk plekken waar asielzoekerscentra kunnen komen, en is daarvoor afhankelijk van gemeenten die zich hier vrijwillig voor aanbieden. Twee adviesraden vinden nu dat alle gemeenten verplicht moeten worden om kansrijke asielzoekers op te vangen, schrijft de NOS. Iedere gemeente moet dan op basis van het aantal inwoners een aantal asielzoekers opvangen, waarbij de gemeente zelf meer ruimte krijgt om de opvang op hun manier te regelen.

Op dit moment zit de opvanglocatie in Ter Apel overvol en zijn er in de rest van het land te weinig opvangplekken beschikbaar voor het aantal asielzoekers dat Nederland binnenkomt. Als gevolg moeten mensen in Ter Apel in tenten of op stoelen slapen. Volgens bestuurskundige dr. Karin Geuijen (UU) wordt er over de problemen in het asielbeleid al 20 à 25 jaar lang gezegd dat ‘het zo niet verder kan’, maar is er in al die tijd nog niks aan het beleid veranderd om deze problemen op te lossen.

Eén van de redenen voor het tekort aan plekken is dat er wordt bezuinigd op het IND en COA op het moment dat er minder vluchtelingen Nederland binnenkomen. Omdat het nauwelijks te voorspellen valt wanneer er weer opgeschaald moet worden, zorgt dit bij een nieuwe vluchtelingenstroom voor crisissituaties. Volgens het advies moet dat nu dus écht anders. Geuijen sprak over de achtergrond van het huidige vluchtelingenbeleid, de verschillende problemen die hierin spelen, en hoe het anders kan. Geuijen: “We hebben het nooit anders geprobeerd, dus we weten ook niet hoe het uitpakt als we het beleid omgooien”. Wil je meer weten over het asielbeleid in Nederland? Kijk De Duiders met dr. Karin Geuijen dan hier terug.