Trappenburg

Prof. dr. Margo Trappenburg

Bestuurskundige
3 opnames
Prof. dr. Margo Trappenburg is hoofddocent bij Bestuurs- en Organisatiewetenschappen aan de Universiteit Utrecht en hoogleraar Grondslagen van het maatschappelijk werk aan de Universiteit van Humanistiek.

Trappenburg houdt zich bezig met ethische kwesties in de gezondheidszorg: euthanasie, abortus, prenatale diagnostiek, verdelingsvraagstukken, patiëntenrechten, zin en onzin van 'vraagsturing'. Daarnaast schrijft zij over problemen rond immigratie en integratie. Sinds februari 2012 is Trappenburg voorzitter van de stichting Beroepseer.

Van 1992 tot 2000 was ze universitair docent bij de vakgroep Politicologie aan de Universiteit van Leiden en sinds 2000 is ze universitair hoofddocent bij de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschappen. Van 2004 tot maart 2008 was ze parttime bijzonder hoogleraar Patiëntenperspectief aan het Instituut Beleid en Management van de Gezondheidszorg, een leerstoel die werd betaald door de Stichting Fonds PGO (Patiënten-, Gehandicaptenorganisaties en Ouderenbonden). Van 2008 tot 2013 was Margo Trappenburg bijzonder hoogleraar 'Sociaal politieke aspecten van de verzorgingsstaat en overlegeconomie', de zogenaamde Drees leerstoel, aan de Universiteit van Amsterdam.

Trappenburg studeerde politieke wetenschappen aan de Universiteit Leiden. Ze promoveerde in 1993 op het proefschrift 'Soorten van gelijk. Medisch-ethische Discussies in Nederland'.In 2008 verscheen van haar het boek 'Genoeg is genoeg. Over gezondheidszorg en democratie'.

Bezoek hier haar website.