Nevejan

Dr. Caroline Nevejan

Filmmaker
2 opnames
Caroline Nevejan is onderzoeker en ontwerper. Ze focust op de implicaties van technologie op de samenleving.

Meer dan twintig jaar is Nevejan betrokken geweest bij vele interdisciplinaire projecten, waardoor ze vele professionele talen spreekt. Nevejan is initiator, conceptualisator, producer, manager and directeur geweest van vele lokale, nationale en internationale projecten. Ze werkt daarbij met vele internationale professionals, academici en artiesten aan Witnessed Presence. Op dit moment is ze verbonden aan de Technische Universiteit Delft en is ze kroonlid van de Nederlandse Raad voor Cultuur en Kunsten.

---

Caroline Nevejan is a researcher and designer focusing on the implications of technology on society. Having been involved with interdsiciplinary projects for over 20 years, she speaks a variety of professional languages. She has been initator, conceptualizer, producer, manager and director of local, national and international work. She works with internationally with professionals, academics and artists on Witnessed Presence. Currently she is connected to Delft Technical University and she is a crown member of the Dutch Council for Culture and the Arts.