Poot

Prof. dr. Christianne de Poot

Linguïst, Psycholoog
1 opname & 1 event
Prof. dr. Christianne de Poot is lector Forensisch Onderzoek aan de Hogeschool van Amsterdam en de Politieacademie. Ook is ze hoogleraar Criminalistiek aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

De Poot is gespecialiseerd in onderzoek naar rechercheprocessen, opsporingsmethoden en criminaliteit. Zij onderzoekt samen met promovendi en studenten hoe fysieke sporen zoals vingerafdrukken, bloed of verwondingen kunnen helpen bij het reconstrueren van strafbare feiten. Ze kijkt daarbij niet alleen naar de sporen zelf, maar ook naar hoe experts deze sporen waarnemen, interpreteren en waarderen. Zo werd in het project ‘Processing crime scenes’ onderzocht hoe informatie die rechercheurs krijgen voordat ze naar een plaast delict gaan van invloed kan zijn op hoe ze die plaats delict interpreteren, en op het aantal sporen dat wordt veiliggesteld. Ook onderzoekt ze hoe nieuwe technieken gebruikt kunnen worden in de opsporing.

Naast haar werk als lector en hoogleraar is De Poot verbonden aan het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Daar doet ze onderzoek naar criminaliteitsfenomenen zoals georganiseerde misdaad, terrorisme en cybercrime, en naar de opsporing daarvan. 

De Poot promoveerde in 1996 aan de Vrije Universiteit Amsterdam op een onderzoek naar sturende vragen in verhoorsituaties. Haar proefschrift werd bekroond met de ASPO-dissertatieprijs