Wieners

Dr. Claudia Wieners

Klimaatonderzoeker
1 opname & 1 event
Dr. Claudia Wieners is universitair docent aan het Instituut voor Marien en Atmosferisch onderzoek (IMAU) in Utrecht.

Aan het IMAU onderzoekt Wieners de mogelijkheden van geoengineering om klimaatverandering tegen te gaan. In het bijzonder analyseert zij sulfaatwolken. Een tijdelijke wolk sulfaatdruppels kan zonlicht terugkaatsen en zo misschien de opwarming van de aarde vertragen. Hoe efficiënt kan dat zijn? En hoe gevaarlijk?

In eerder onderzoek excelleerde Wieners in het ontwikkelen van klimaatmodellen. Aan de Scuola Superiore Sant’Anna in Pisa, Italië, zocht ze naar de optimale balans tussen klimaatverandering stoppen en economische ontwikkeling bespoedigen. Als promovendus aan de Universiteit Utrecht (UU) modelleerde Wieners de invloed van de West-Indiase oceaan op het natuurverschijnsel El Niño. Met dat laatste probeerde Wieners de komst van El Niño beter te kunnen voorspellen.

Wieners studeerde in 2013 cum laude af aan twee masterprogramma’s van de UU, namelijk theoretische natuurkunde en klimaatfysica. Haar bachelor natuurkunde deed ze aan de Goethe Universität in Frankfurt am Main, Duitsland.