Bicanic

Dr. Iva Bicanic

Traumadeskundige
2 opnames & 2 events
Dr. Iva Bicanic is klinisch psycholoog en hoofd van het Landelijk Psychotraumacentrum aan het UMC Utrecht.

Bicanic heeft meer dan twintig jaar ervaring met het behandelen van slachtoffers van seksueel geweld in het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht. Ze ontwikkelde verschillende behandelmethodieken, die nu op nationaal niveau worden ingezet. Bij het Landelijk Psychotraumacentrum, een specialistische GGZ-instelling, verleent Bicanic traumabehandeling aan kinderen en jongeren tot en met 25 jaar die schokkende gebeurtenissen hebben meegemaakt.

Daarnaast coördineert Bicanic het landelijke multidisciplinaire Centrum Seksueel Geweld voor recente slachtoffers van seksueel geweld. In deze centra voorzien politie en (medische) hulpverleners in acute hulp voor slachtoffers van seksueel geweld en wordt er vroegtijdig sporenonderzoek gedaan.

In 2017 ontving Bicanic de Jaap Christoffels Penning, een belangrijke onderscheiding die om de twee jaar wordt uitgereikt aan een Nederlander die zich op een bijzondere wijze inzet voor zorg aan getraumatiseerde kinderen.

In maart 2014 promoveerde Bicanic aan de Universiteit Utrecht op het onderwerp Psychological and Biological Correlates of Adolescence Rape, een onderzoek naar pubermeisjes en jonge vrouwen die een verkrachting hebben meegemaakt.

Ook verschijnt Bicanic regelmatig in de media als expert op het gebied van traumabehandeling bij seksueel geweld.