Schuppen

Linde van Schuppen

Filosoof
1 opname & 1 event
Linde van Schuppen is promovendus aan de Radboud Universiteit en doet onderzoek naar de narratieven van mensen met psychoses.

Van Schuppen is aangesloten bij de researchgroep Narrative Cognition and Communication, dat het begrip en de waardering van verhalen als uitgangspunt neemt voor verschillende onderzoeksprojecten rondom taal, cognitie en narratief. Het onderzoek van Van Schuppen richt zich in het bijzonder op de verhalen van mensen met de diagnose schizofrenie. Een belangrijke vraag is: wat leren we van deze verhalen over de subjectieve ervaring van mensen die gevoelig zijn voor psychoses? En over hun relatie tot het ‘zelf’ en de sociale omgeving? Van Schuppen combineert in haar onderzoek inzichten uit de cognitieve linguïstiek met de filosofie van de psychiatrie om daarachter te komen. Ze studeerde psychobiologie en filosofie aan de Universiteit van Amsterdam en rondde daarna de master Philosophy of Mind af aan de Radboud Universiteit. Daar doceert ze sinds 2014 ook verschillende filosofievakken. Daarnaast is Van Schuppen redacteur bij Bij Nader Inzien, een online-initiatief dat maatschappelijke kwesties voorziet van filosofische analyse.

Foto: Suzan Zanders