Bonten

Prof. dr. Marc Bonten

Arts-microbioloog
1 opname & 1 event
Prof. dr. Marc Bonten is arts-microbioloog, afdelingshoofd medische microbiologie en coördinator van infectieziekten epidemiologie bij het UMC Utrecht.

Bonten is tevens verbonden aan het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM waar hij bijdraagt aan het versterken van de infastructuur op het gebied van antibioticaresistentiebestrijding.

In 1994 schreef hij zijn proefschrift The role of colonization of the upper intestinal tract in the pathogenesis of ventilator-associated pneumoniaaan de Universiteit Maastricht.

In 2015 ontving Bonten de ESCMID Excellence Award voor zijn prestaties binnen de Klinische Microbiologie en Infectieziekten.