Loth

Mr. Marc Loth

Rechtsgeleerde
5 opnames
Marc Loth is sinds 2014 hoogleraar Privaatrecht aan de Universiteit van Tilburg.

Marc Loth studeerde rechten in Nijmegen, en een blauwe maandag filosofie. Na korte tijd les te hebben gegeven aan de Tilburgse Hogeschool, werd hij wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit Leiden, waar hij in 1988 promoveerde op Handeling en aansprakelijkheid in het recht. Vervolgens werd hij eerst rechter in Den Haag en later rechter in het Gemeenschappelijke Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba.

In 1997 werd Loth benoemd tot hoogleraar Inleiding tot de Rechtswetenschap en Rechtstheorie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Vanaf oktober 2004 was hij decaan van de juridische faculteit aldaar. In die periode was hij tevens lid van de commissie-Van Wijmen die een advies uitbracht over de positie van de advocatuur. Op 1 februari 2009 volgde zijn benoeming tot raadsheer bij de Hoge Raad.