Oordelen in onzekerheid

Het gezag van de toga

Duur 0:45:00 — Do 23 september 2010

Oordelen in onzekerheid

Prof. mr. Ton Hol (Encyclopedie van het Recht en Rechtsfilosofie, UU) is dagvoorzitter en opent de middag met de vraag of de rechterlijke macht inderdaad gezag verliest.

Prof. mr. Ton Hol (Encyclopedie van het Recht en Rechtsfilosofie, UU) is dagvoorzitter en opent de middag met de vraag of de rechterlijke macht inderdaad gezag verliest. Mr. Marc Loth (Hoge Raad) vertelt hoe het recht verandert. Prof. dr. Hans Stoof (rector magnificus, UU) vertegenwoordigt de andere toga, die van de wetenschap. Margriet van der Heijden(wetenschapsjournalist) laat zien hoe de media omgaan met onzekerheid. Prof. dr. mr. Kees Schuyt (Raad van State) schetst hoe wetenschap en recht zich kunnen rehabiliteren.

Sprekers

Over deze serie

Het gezag van de toga

Zijn de verwachtingen van het recht te hoog gespannen? De roep om meer zekerheid en transparantie klinkt steeds luider. Wat is er aan de hand met de rechterlijke macht?