San

Prof. dr. Marion van San

Criminoloog
2 opnames
Prof. dr. Marion van San is hoogleraar Jeugd en Educatie van Antillianen, met bijzondere aandacht voor criminaliteit, aan de Vrije Universiteit.

Van San rondde de studies sociologie en criminologie aan de Vrije Universiteit van Brussel cum laude af. In 1998 promoveerde ze met haar proefschrift Stelen en steken. Delinquent gedrag van Curaçaose jongensin Nederland. Naast haar hoogleraarschap aan de VU is ze verbonden aan de Universiteit van de Nederlandse Antillen en het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen. Ook is ze werkzaam als senior-onderzoeker aan het Rotterdams Instituut voor Sociaalwetenschappelijk Beleidsonderzoek (RISBO) van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

In 2010 kwam het boek Idealen op drift uit naar aanleiding van een onderzoek naar radicaliserende jongeren dat ze in samenwerking met Stijn Sieckelinck en Micha de Winter uitvoerde. Van San is lid van de programmaraad van het Centrum voor Radicalisme en Extremisme Studies (CRES) van de Universiteit van Amsterdam en is raadslid bij de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) in Den Haag.