Schouten

Prof. dr. Matthijs Schouten

Ecoloog
3 opnames & 2 events
Matthijs Schouten is hoogleraar Natuur- en landschapsbescherming aan de Universiteit van Cork (Ierland) en emeritus hoogleraar Ecologie van natuurherstel bij Wageningen Universiteit en Researchcentrum.

Ook is Schouten werkzaam bij Staatsbosbeheer. Sinds zijn studietijd heeft hij zich verdiept in de rol die natuur speelt in het menselijk denken en hij publiceerde hierover onder meer het boek Spiegel van de natuur: het natuurbeeld in cultuurhistorisch perspectief. In 2003 won Schouten de Groeneveldprijs, welke elk jaar door Stichting Groeneveld wordt uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich bijzonder heeft ingezet voor het debat over natuur en landschap in Nederland.

Schouten studeerde plantenecologie, vergelijkende godsdienstwetenschappen en oosterse filosofie.