Dolphijn

Dr. Rick Dolphijn

Mediawetenschapper
2 opnames
Dr. Rick Dolphijn is universitair docent bij het departement Media en Cultuurstudies aan de Universiteit Utrecht.

In Dolphijns cursussen en geschreven stukken zijn filosofie, cultuur en media nauw met elkaar verbonden. Hij is met name geïnteresseerd in materialisme, in continentale filosofie en in (media)ecologie. Hij publiceert in tijdschriften als Collapse, Deleuze Studies, Fast Capitalism en met Iris van der Tuin in Women; a Cultural Review en Continental Philosophy Review. Binnenkort komt zijn nieuwe boek New Materialism(geschreven samen met Iris van der Tuin) uit bij Open Humanities Press (in de serie New Metaphysics, onder redactie van Bruno Latour en Graham Harman).