Gerwen

Dr. Rob van Gerwen

Filosoof
5 opnames & 1 event
Dr. Rob van Gerwen (Wijsbegeerte, UU) is directeur van Consilium Philosophicum en werkzaam aan de faculteit Wijsbegeerte van de Universiteit Utrecht.

Van Gerwen studeerde van 1981 tot 1988 Wijsbegeerte aan dezelfde universiteit, na enkele jaren psychologie te hebben gestudeerd in Tilburg. In de laatste fase van zijn studie begon hij aan een tweede opleiding: Film en Opvoeringskunsten in Nijmegen. Vanaf 1986 doceert hij aan de faculteiten Wijsbegeerte en Letteren van de Universiteit Utrecht. Hij houdt zich vooral bezig met epistemologie, wetenschapsfilosofie en de filosofie van de kunst.

Van Gerwen werkte als onderzoeker aan het NWO toen hij in 1992 met Kennis in schoonheid. Een inleiding in de moderne esthetica een historisch overzicht publiceerde van de moderne esthetica. Ook schreef hij in opdracht van het NWO de dissertatie Kunst en Beleving waarop hij in 1996 promoveerde. Naast onderzoek en het geven van onderwijs publiceert Van Gerwen regelmatig artikelen in tijdschriften, zoals 'Hearing Musicians Making Music. A Critique of Roger Scruton's notion of `Acousmatic Experience' in Journal of aesthetics and Art Criticism (2012) en is recentelijk (2016) zijn boek Moderne filosofen over kunst uitgebracht. Op zijn website houdt hij actief een filosofische weblog bij: http://www.phil.uu.nl/~rob/