Hol

Prof. mr. Ton Hol

Rechtsgeleerde
8 opnames
Prof. mr. dr. Antoine Hol is hoofd van de Utrecht School of Law en vice-decaan van de Rechtenfaculteit. Daarnaast is hij sinds 1994 verbonden aan de Universiteit Utrecht als hoogleraar Encyclopedie van het Recht en Rechtsfilosofie.

In zijn onderwijs en onderzoek legt Hol het accent op vraagstukken van rechtspraak en rechtspleging, mede in de context van een veranderende democratie. Hij treedt regelmatig op als docent in trainingsprogramma's van de rechtelijke macht in zowel binnen- als buitenland.

Hol is tevens rechter/raadsheer-plaatsvervanger in de rechtbank Noord-Holland en raadsheerplaatsvervanger bij het gerechtshof Amsterdam en Den Bosch. Ook was hij directeur van het Montaigne Centrum voor Rechtspleging en Conflictoplossing. Hol schreef onder andere over de onafhankelijkheid van de rechtelijke macht het boek De onafhankelijke rechter (2007).