Tijgermoeders en astronauten

Ondertussen in China

Duur 0:45:00 — Di 11 september 2012

Tijgermoeders en astronauten

De snelle opkomst van China als economische wereldspeler zorgt ervoor dat het bedrijfsleven en in toenemende mate de wetenschap geïnteresseerd zijn in het opbouwen van goede relaties met Chinese partners.

De snelle opkomst van China als economische wereldspeler zorgt ervoor dat het bedrijfsleven en in toenemende mate de wetenschap geïnteresseerd zijn in het opbouwen van goede relaties met Chinese partners. Maar voor het hebben van een goede relatie is het ook nodig een goede verstaander te zijn. Is onze visie hierop vertekend en vallen de verschillen tussen Oost en West wel mee? Na een inleiding door prof. dr. Jacqueline Cramer over het belang van samenwerken met China, gaat prof. dr. Peter van der Veer in op de Chinese cultuur en de veranderingen die plaatsvinden onder invloed van de steeds nauwere banden met het westen.

Sprekers

Over deze serie

Ondertussen in China

Volop reden om de blik oostwaarts te keren. Terwijl in het westen de economische crisis domineert, groeit de rol van China op het wereldtoneel. Wat betekent dat? Vier sprekers vertellen wat er gebeurt – ondertussen in China.