The next generation

Aankomend

Geen aankomende events

Geweest

Nog geen events geweest

Over deze serie

Wie een bijdrage wil leveren aan een betere wereld loopt al gauw tegen grote dilemma's aan. Hoe kan je invloed uitoefenen als je boodschappen doet, een nieuwe spijkerbroek of mobiel koopt of de wereld over reist? Wat is je rol als consument, spaarder, student of werknemer? Je wilt 'goede' keuzes maken, maar zelfs deskundigen zijn het vaak niet eens over de feiten. En dat terwijl complexe mondiale vraagstukken dringend om actie vragen.?Niemand kan het alleen, maar zolang we op elkaar wachten komen we niet verder. De balans houden tussen collectieve actie en individuele inspiratie is de uitdaging. Wat kun je zelf doen? Wat kan kennis, lokale actie en gedeelde verantwoordelijkheid tussen bedrijven, wetenschap en burgers bijdragen?

Hoe grijpen thema's als natuur, milieu, leefbaarheid en voedselvoorziening in elkaar? Er zijn conflicterende belangen en versnipperde verantwoordelijkheden. Regels, wetten en gedragscodes zijn niet genoeg om te komen tot een duurzame wereld. Nieuwe vormen van samenwerking zijn nodig. Hoe ziet de volgende generatie oplossingen er uit?

Studiewaardeerbaar

Dit programma is voor alle studenten te volgen als onderdeel van de cursus Duurzaamheid als wereldbeeld (GEO3-5004) voor 7,5 ECTS en wordt georganiseerd i.s.m. het Wereld Natuur Fonds en de faculteit Geowetenschappen.

Hoe kwam deze reeks in samenwerking met WNF tot stand?

WNF Open

Op dinsdag 15 april 2014 organiseert WNF een WNF Open Duurzaamheid – Next Generation. WNF Open is een avond waar WNF iedereen uitnodigt na te denken over hoe het WNF duurzaamheid nog beter kan toepassen in haar werk. Aanleiding zijn de Studium Generale lezingen duurzaamheid, “The next generation” in februari en maart 2014 in samenwerking met Universiteit Utrecht. WNF zoekt innovatieve ideeën en willen die graag van jou horen! De vraag is: “Wat kan het WNF beter/anders doen om ervoor te zorgen dat mensen daadwerkelijk hun voetafdruk verlagen?" Kortom: denk je (weer) mee op 15 april a.s. van 17.00 tot 22.00 uur bij het WNF te Zeist?

Programma WNF Open Duurzaamheid

17.00 – 18.00 Ontvangst met sustainable food door WNF-er Paula Middendorp
18.00 – 18.15 WNF & Duurzaamheid (Monique Grooten/ Chief footprint & markets WNF) - De relatie tussen natuurbeschermen en je eigen voetafdruk.
18.20 – 18.40 Terugblik Studium Generale lezingen door dr. ir. Melanie Peters
18.40 – 18.50 Marlou van Campen/ senior social media marketeer WNF - Natuurbescherming & social media - resultaten co-creatie WNF
19.00 – 20.20 Brainstorm
20.20 – 20.40 Pauze
20.40 – 21.15 Resultaten brainstorm
21.15 – 22.00 Afsluiting & borrel

Wees er snel bij, want er is maar een beperkt aantal plekken beschikbaar!
WNF Open Duurzaamheid info en aanmelden via eventbrite.

Dinsdag 4 februari
MENS, MILIEU EN MEERWAARDE
Marc Cornelissen (poolreiziger en expeditieleider) laat de indrukwekkende schoonheid zien van de natuur die hij aantreft op zijn reizen, maar ook de urgentie van duurzaamheid. Tijdens zijn expedities zag hij het ijs in rap tempo smelten en besloot zich in te zetten voor de bewustwording hierover. Dat is ook volgens prof. ir. Klaas van Egmond (Utrecht Sustainability Institute, UU) al het halve werk. Maar daarna komt actie: Welke keuzes maken we voor natuur, cultuur, mens en milieu? Welke aarde willen we doorgeven aan toekomstige generaties? En hoe ziet de economie er dan uit? Met een welkomstwoord door rector prof. dr. Bert van der Zwaan.

Dinsdag 11 februari
GROEN GEDRAG
Roos van Os onderzoekt vanuit een actiegerichte NGO (SOMO) hoe ons voedsel geproduceerd wordt in wereldwijde ketens: zo veel en goedkoop mogelijk. Wie kan in al deze complexiteit veranderingen bewerkstelligen? Een oproep aan consument en producenten om anders te handelen, terwijl alle prikkels aanzetten tot onduurzaam gedrag, wekt eerder irritatie dan inspiratie op. Kan kennis van menselijk gedrag deze patstelling doorbreken? Prof. dr. Denise de Ridder (Psychologie, UU) weet dat preken niet helpt en onderzoekt in haar 'self regulation laboratory' hoe menselijk gedrag gestuurd kan worden op een positieve manier. (Powerpoint downloaden)

Dinsdag 18 februari
FEEDING THE WORLD
Dr. Hans ter Steege (Naturalis Biodiversity Center en UU) onderzoekt de biodiversiteit van het Amazonegebied. In de natuur geldt niet, hoe meer soorten, hoe beter. Maakt het dan uit of er straks alleen nog plastic panda's zijn? En waarom zouden we het regenwoud beschermen als de grond hard nodig is voor landbouw? Prof. dr. Pablo Tittonell (Plantwetenschappen, WUR) stelt dat landbouw en natuur juist niet tegeover elkaar staan. Om de wereld te voeden, moeten we naar nieuw landbouwsystemen die werken met de natuurlijke kringlopen in plaats van er tegenin. Maar hoe bereik je een dergelijke transitie en ander manier van kijken naar de natuur?

Dinsdag 25 februari
OVER DE OCEANEN
Carel Drijver (hoofd programma Oceanen en Kusten van het WNF) en prof. dr. Alex Oude Elferink (Internationaal Recht, UU) schetsen waarom het zo moeilijk is om koraalsterfte, verzuring, plastic soep of het leegvissen van de oceanen aan te pakken: de oceaan is een niemandsland dat grote schatten herbergt. Toch is het daarmee niet niemands probleem: Het internationaal zeerecht en verdragen zijn wel degelijk bindend en er zijn goede voorbeelden van collectieve actie. Hoe kunnen we als burgers, consumenten, vanuit wetenschap en beleid bijdragen en welke nieuwe coalities zijn er nodig?

Dinsdag 4 maart
STAD EN NATUUR
Johan van de Gronden, directeur WNF, zet zich wereldwijd in voor natuurbehoud, maar wil mensen ook interesseren voor biodiversiteitsherstel in Nederland en Europa. In een alsmaar verstedelijkende omgeving is natuur in en om de stad nodig voor onze gezondheid. Dat blijkt ook uit onderzoek van prof. dr. Martin Dijst (Sociale Geografie, UU)t, verantwoordelijk voor het speerpunt de gezonde stad, waarin veel onderzoeksgroepen van de Universiteit Utrecht samenwerken. Je kunt bestaande steden niet afbreken, maar wel serieus denken aan verticale tuinen, stadslandbouw of andere innovatieve manieren om mens en natuur samen te laten gaan.

Dinsdag 11 maart
EEN GEZONDE WERELD
Prof. dr. Jan Willem Erisman (directeur Louis Bolk Instituut) Prof. dr. Huub Schellekens (Farmaceutische Biotechnologie, UU) laten zien dat de gezondheid van mens, dier en natuur samenhangen: een nieuw paradigma waarbij menselijke gezondheid niet langer te reduceren is tot de afwezigheid van ziekte, die vervolgens behandelend kan worden met pillen? Hoe hebben stoffen als stikstof in het milieu en biodiversiteit uiteindelijk impact op onze gezondheid? En geldt dit evenwicht tussen mens, dier en milieu niet alleen bij kleinschaligheid?

Dinsdag 18 maart
DEBAT: FUTURE GENERATIONS
Lagerhuis debat met Ralien Bekkers (jongerenvertegenwoordiger bij de VN), prof. dr. Herman Wijffels (Utrecht Sustainability Institute, UU) en prof. dr. Marcus Düwell (Wijsgerige Ethiek, UU) o.l.v. Gijs Weenink (directeur DebatAcademie). Vanuit een mensenrechtenbenadering hebben toekomstige generaties recht op een gezonde planeet. In duurzaamheidsverdragen is de definitie van duurzaamheid, de balans is tussen people, planet en profit, waarmee we voldoen aan onze huidige behoeften, terwijl we die van toekomstige generaties niet schaden. Maar kennen we onze behoeften? En die van mensen die niet eens geboren zijn? Staan hier nu toch de menselijke behoefte centraal of die van de natuur?

Dinsdag 25 maart
DUURZAME HELDEN
Redmond O'Hanlon (wetenschapshistoricus en reisverslaggever) is een rolmodel voor iedereen die houdt van reizen en de natuur. Hoe verklaart hij zijn liefde voor de natuur en hoe kijkt hij tegen duurzaamheid aan. Is TV een goede manier om mensen te betrekken bij dit issue? Wat is zijn hoop en vrees voor de planeet? Ons denken over mens en natuur is gevormd sinds de verlichting. We vinden natuur mooi, maar willen die ook beheersen. Is een nieuwe visie op harmonie tussen mens en natuur mogelijk?