Verandering van bovenaf

mar
1
2016

Verandering van bovenaf

Voedsel voor morgen
Wat mogen we van politici verwachten in het duurzame voedselvraagstuk? Met bestuurskundige prof. Frank Biermann en Frank Wassenberg (PvdD).

>> Partly English lecture <<

Internationale klimaatonderhandelingen lopen vaak spaak door uiteenlopende belangen. Hoe krijg je toch de neuzen op politiek niveau dezelfde kant op? Volgens bestuurskundige prof. Frank Biermann moeten mondiale instituties zoals de VN meer macht krijgen zodat ze effectiever handelen. Hoe ziet zo'n verandering er uit? En wie bepaalt daar wat rechtvaardig is?

Frank Wassenberg is Tweede Kamerlid voor de Partij voor de Dieren. Wat kan je in de nationale politiek bereiken als voorvechter van een duurzaam voedselsysteem? Hoe balanceer je als politicus je idealisme en pragmatisme?
--
International climate negotiations have often failed in the past because of different interests of the parties involved. How can we reach a consensus at a political level? According to prof. Frank Biermann, global institutions such as the UN should become more powerful in order to act more effectively. How would such a change come about? And how decides what's right?

Frank Wassenberg is a member of parliament for the Party for the Animals. What goals are reachable for an advocate of a sustainable foodsystem on a national political level? How do you balance idealism and pragmatism as a poltician?

Speakers

Date & time
Tuesday March 1 2016 (19:00-20:30)
Language
English
Entrance
Free
Register
No registration is needed. But seats are limited and first come, first served.
Add to calendar

About this series

Voedsel voor morgen

De transitie naar een duurzaam voedselsysteem is noodzakelijk. Zijn we het kritieke kantelpunt, ‘the point of no return’ al gepasseerd? Is er nog hoop?