Babylonische wiskunde

Leestijd 1 minuut — Vr 28 oktober 2011

Het aantal minuten in een uur, secondes, de 360 graden van een cirkel. Allemaal eenheden die gebruik maken van het getal zestig. Dit hebben we te danken aan de Babyloniërs die met een zestigtallig ofwel sexagesimaal stelsel rekenden. Het Babylonische volk leefde van 1800 tot 539 voor Christus in het gebied van het huidige Irak. Zij gebruikten twee symbolen om cijfers samen te stellen en . Het teken “” betekent 1 maar kan ook 60, 602,… of 1/60, 1/602,… betekenen. Dit is ook afhankelijk van de positie van het getal. Als op de eerste plek staat, betekent het 1 of 60. Als het teken  op de tweede plaats staat, dan kan het 1/60 of 602 betekenen. Het teken staat voor tientallen. De Babyloniërs kenden geen nul en komma's, vandaar dat de  ook voor 1/60 en andere getallen kleiner dan nul diende.

Over de Babylonische wiskunde is veel bekend omdat het volk met spijkers in zachte klei berekeningen maakten. Er zijn ongeveer 400 kleitabletten teruggevonden. Onder andere een kleitablet waarbij een benadering voor de wortel van twee wordt gegeven tot op 5 decimalen nauwkeurig. 1 + 24/60 + 51/602 + 10/603=1,41421…. In Babylonisch schrift is dit  + ++ . Het eerste teken betekent 1 en door de positie van betekent dit geen 24 maar 24/60. Dan komt 51 en door de positie betekent dit 51/602. Omdat 10 op de derde positie staat, betekent het 10/603. Het is waarschijnlijk dat de cijfers op het kleitablet een benadering zijn voor wortel 2. Daarom worden de cijfers geïnterpreteerd als delingen door 60 en niet bijvoorbeeld in kwadraten van 60 wat ook mogelijk zou zijn in dit getalsysteem.