Zes handdrukken verwijderd van Obama

Leestijd 2 minuten — Vr 21 oktober 2011

De Hongaarse acteur Frigyes Karinthy (1887-1938) bedacht in 1927 het concept 'six degrees of seperation'. Hij bedacht de hypothese dat elke persoon op deze aarde via een netwerk van zes niveaus met een andere persoon verbonden is. De bekende psycholoog Steven Milgram deed een experiment om te laten zien dat elke Amerikaan minder dan 6 handdrukken verwijderd is van een willekeurige andere Amerikaan. Hij vroeg mensen om een pakketje te sturen aan iemand die ze kenden. Uiteindelijk was het doel om dit pakketje te zenden aan iemand in een andere stad die ze niet kenden. Dit lukte gemiddeld in 5.5 contacten.

Ook wiskundigen zijn zich met dit idee bezig gaan houden. Het aantal kenniskringen neemt exponentieel toe naarmate men stijgt in handdrukniveaus. Hoe langer het geleden is dat je een handdruk gaf aan een voor jou bekende persoon, hoe meer mensen inmiddels 'jouw' doorgegeven handdruk hebben ontvangen. Een exponentiële stijging wil zeggen dat het aantal kenniskringen steeds sneller stijgt. Dit kun je ook wel een explosieve stijging noemen.

De wiskundigen Duncan J. Watts en Steven Strogatz hebben een formule gemaakt voor het gemiddeld aantal handdrukken dat iemand in een bepaald land verwijderd is van een andere persoon. De gemiddelde contactlengte = ln(N)/ln(K). N is het totaal aantal personen dat meedoet aan het experiment. K is het gemiddeld aantal kennissen per persoon. ln is de natuurlijk logaritme en is een wiskundige functie. Als N= 14,4 miljoen mensen (90% van de populatie in Nederland, als we de heel jonge bevolking niet meetellen) en K=20. Dan is het aantal handdrukken dat iedereen verwijderd is van elkaar: ln(14400000)/ln(20) = 16.4827/2,9957= 5.5. Binnen 6 handdrukken ben je bijvoorbeeld verwijderd van de koningin als we uitgaan van K=20 en waarschijnlijk is K nog een groter getal! Probeer zelf ook eens getallen in te vullen voor bijvoorbeeld heel Europa of de wereld. Het knopje ln is op je rekenmachine te vinden.