Kroningsoproer

Morgen is het zover, dan wordt prins Willem-Alexander onze nieuwe koning.
Leestijd 1 minuut — Ma 29 april 2013

Amsterdam heeft eindeloos veel maatregelen genomen om het feest van het jaar vlekkeloos te laten verlopen. Precies 32 jaar geleden werd zijn moeder onze nieuwe koningin, die troonswisseling ging alles behalve soepel. Er braken rellen uit vanwege de misstanden die op dat moment in Nederland plaatsvonden. Krakers raakten slaags met de politie onder de leus 'geen woning, geen kroning', door de rookbommen en bakstenen die gegooid werden leek het wel oorlog.

De rellen vormden voor de kraakbeweging een aanzet tot verdere radicalisering en geweldplegingen in de jaren die volgden. Politiek gezien was het thema woningnood niet meer te ontkennen. Deze vorm van protest is af te keuren op basis van het gebruikte geweld. Toch stelt dr. Caroline Nevejan in de serie 'Underground' dat we vandaag de dag nog wat kunnen leren van de krakersmentaliteit: de do-it-yourself instelling, het creatieve experiment, de vrijheid en transparantie die centraal stonden. Aan dit praktisch idealisme hebben we ook goede dingen overgehouden. Bekijk voor het hele verhaal de lezing 'van kraken en hacken tot ontwerp en bestuur' terug. Overigens is er nu ook crisis in de woningsector en stijgt de werkeloosheid, maar er lijkt geen protest op 30 april te zijn gepland. Misschien is demonstreren wel uit…