Jongens en meisjes lijken meer op elkaar dan we denken

Liever huiswerk maken dan een orgasme
Leestijd 3 minuten — Vr 6 september 2013
Over de bloemetjes en de bijtjes

Eigenlijk vinden we seks best ingewikkeld, en dat is helemaal niet erg. Sterker nog, als we elkaar eerlijk toe geven dat we 'het' eigenlijk spannend en lastig vinden, zouden we er beter mee om kunnen gaan. Dat stelt biopsychologe dr. Martine Delfos tijdens haar lezing over jongens en de meisjes. Nu is je eigen seksualiteit vaak al niet eenvoudig, laat staan die van iemand van het andere geslacht. Voor de serie 'Over de bloemetjes en de bijtjes' onderzoekt Delfos hoe jongens en meisjes van elkaar verschillen én waarin ze op elkaar lijken.

Liever hard studeren dan een orgasme

Als het om seks gaat hebben jongens en meisjes bepaald voorkeursgedrag. Evolutionair gezien zijn vrouwen maar zo nu en dan toe aan voortplanting, terwijl mannen altijd beschikbaar moeten zijn. 'Denk er maar eens over na wat dat betekent' daagt Delfos ons uit. Ook stelt ze dat jongens en meisjes vaak op verschillende drijfveren reageren. Waar jongens erop gericht zijn een fijn gevoel te bereiken, focussen meisjes vooral op het vermijden van een onaangenaam gevoel. Jongens zijn dus bereid hard te werken voor een orgasme of het bereiken van de top van de Mount Everest, terwijl meisjes hard studeren om niet met een mond vol tanden voor de klas te staan. Dit soort sekseverschillen lijken ons mateloos te fascineren, misschien ook omdat we ervan in de war raken.

Overeenkomsten tussen de seksen

Maar vaak wordt overschat hoe anders we werkelijk zijn. Het gaat immers om voorkeursgedrag, om gemiddelden. Mannen en vrouwen zijn flexibel en kunnen elkaars taken en rollen overnemen. Daarnaast benadrukt Delfos dat zowel mannen als vrouwen gericht zijn op verbondenheid. Omdat het opvoeden van een kind erg lang duurt, zoeken mensen een partner voor veiligheid. Naast de natuurlijke en seksuele selectie zorgt deze 'menselijke selectie' ervoor dat mensen relaties aangaan. Maar, volgens Delfos zien we seksualiteit en verbondenheid tegenwoordig steeds vaker los van elkaar. En deze ontwikkeling vindt ze zorgwekkend, vooral voor jongeren.

Seks en verbondenheid

Steeds eerder komen jongeren te weten over de bloemetjes en de bijtjes. Maar juist het samen ontdekken van seksualiteit, met alle onzekerheid en onhandigheid die hierbij komt kijken, is belangrijk in de ontwikkeling van jongeren. Delfos denkt dat de pubertijd een gevoelige periode is voor relatievorming. Tijdens deze periode leren we ons verbonden te voelen en relaties aan te gaan. Maar omdat jongeren nu minder tijd hebben voor 'langzame emoties' van verbondenheid en steeds eerder leren over seksualiteit, hebben zij geen tijd en ruimte meer om seksualiteit samen te ontdekken en elkaar te vormen, waardoor zij ook minder goed leren relaties aan te gaan. Delfos onderstreept dat we de seksuele ontwikkeling van jongeren niet kunnen (of moeten willen) afremmen, maar dat het wel belangrijk is om open en eerlijk te zijn. Het is voor veel ouders niet gemakkelijk om met hun kinderen te praten over seks, maar volgens Delfos loont het om dapper te zijn.

Ingewikkeld en spannend

Als we aan elkaar en onze kinderen toegeven dat seks eigenlijk best ingewikkeld is, kunnen we er op een meer natuurlijke manier mee omgaan. Niet alles hoeft te lukken, en zo blijft het spannend. Dat we hier moeite mee hebben, geeft aan dat seks toch nog deels een taboe is, zelfs in de 21e eeuw. Volgende week onderzoeken we met prof. dr. Paul Schnabel hoe onze opvatting, houding en gedrag ten opzichte van seksuele taboes zijn veranderd tijdens de afgelopen eeuw in Nederland. De lezing van Delfos kun je hier in zijn geheel terugzien.