Gelijke rechten?

Hebben dieren net zoveel rechten als mensen?
Leestijd 1 minuut — Ma 9 december 2013

Een bijzondere rechtszaak vorige week in de Verenigde Staten. Advocaat Steven Wise spande daar een zaak aan namens drie chimpansees die volgens hem onterecht gevangen zitten. De eerste stap in deze rechtszaak is de chimpansees door de rechtbank als rechtspersonen te laten erkennen. De discussie over het toepassen van mensenrechten op dieren is daarmee los gebarsten. Want, een dier als rechtspersoon brengt veel meer rechten en plichten met zich mee dan het tegengaan van onrechtmatige gevangenschap. Wat bijvoorbeeld te denken van een tijger die een muis opeet. Zou een man die een hond dood maakt dan de doodstraf moeten krijgen in sommige Amerikaanse staten? En is het dan ook mogelijk om met een dier te trouwen?

Groot voorvechter van dierenrechten in Australië is filosoof en schrijver Peter Singer. Hij is gespecialiseerd in toegepaste ethiek en zijn werk over onder andere de morele status van dieren is wereldberoemd. De kijk op Animals and Ethics van Peter Singer is te zien in de ZERO Lectures van het Departement Wijsbegeerte. Bekijk de lezing hier.