Encyclopedie van de angst

Aankomend

Geen aankomende events

Geweest

Nog geen events geweest

Over deze serie

Angst is een emotie die je nooit uit kunt zetten, hoe rationeel je hem ook bestudeert. Niet alleen beheerst angst de individuele mens, in de samenleving speelt angst ook een grote rol. Dat laten het integratiedebat en de financiële crisis zien. Angst voor vreemdelingen of verlies van spaartegoeden kan enorme maatschappelijke gevolgen hebben. Redelijke argumenten staan dan opeens machteloos.

Soms kan wetenschap angst wegnemen. De mens is niet langer bang als het dondert en bliksemt, omdat de wetenschap het onweer verklaart. Kennis brengt op die manier orde en rust op plekken waar angst regeerde. Aan de andere kant wakkert kennis ook angst aan. Zo wekt embryoselectie weerstand op en worden we bang gemaakt voor de zwarte gaten die de deeltjesversneller zou veroorzaken.

Angst is ook object van wetenschap. Maar hoe bestudeer je angst als menselijke eigenschap waar je niet buiten kunt treden? In deze serie wordt onderzocht hoe mensen angst ervaren, willen beheersen en proberen te beschrijven, door wetenschappers uit verschillende vakgebieden. Hoe gaan zij om met hun eigen angsten? Moet je je angsten onder ogen zien om er iets zinnigs over te zeggen?

Sprekers: Prof. dr. ir. Sander Bais, prof. dr. Damiaan Denys, Ingmar Heytze, dr. Hans van Stralen, prof. dr. Huub Schellekens, prof. dr. Henriëtte Prast, Wander Eikelboom, prof. Frank Furedi, prof. dr. Arthur Petersen

In samenwerking met...

Faculteit Sociale Wetenschappen

Faculteit Bètawetenschappen

Faculteit Geesteswetenschappen