Heilige huisjes

Over deze serie

2016

82% van de Nederlanders komt nooit of bijna nooit in een kerk en slechts 14% gelooft in een persoonlijke god (onderzoek 'God in Nederland 2016'). Toch trekt The Passion miljoenen kijkers en schermen politici met de joods-christelijke traditie in het publieke debat over de islam. Hebben we onze religieuze wortels eigenlijk wel doorgesneden?

Het lijkt er niet op. We gaan niet massaal meer naar de kerk, maar zoeken wel op andere manieren naar hoe om te gaan met het bestaan, het leven en de dood. We versieren onze vensterbanken met boeddhabeeldjes, gaan massaal aan de mindfulness en organiseren kerkdiensten voor ongelovigen. Ook wereldwijd is religie springlevend: meer dan tachtig procent van de bevolking is religieus en dit percentage groeit. Waarom lijken mensen niet zonder geloof in iets hogers te kunnen?

Het bestuderen van een heilig boek is niet voldoende om de praktijk van de gelovige te begrijpen. Want ook binnen de traditionele religies is er veel verscheidenheid. Zo zijn er moslims die mediteren en christenen die aan voodoo doen. En een evangelist in Oegstgeest houdt er andere rituelen en overtuigingen op na dan die in Oeganda. Wat betekent religie in de 21e eeuw?

In drie lezingen wordt het wat, hoe en waarom van religie onderzocht in de wereld van nu.