Kort | Is geweld slecht?

Tegendenkers

Duur 0:20:00 — Ma 17 september 2012

Kort | Is geweld slecht?

Prof. dr. Hans Achterhuis legt uit: is geweld altijd slecht of kan het geoorloofd worden als het een middel is tot een nobel doel?

Prof. dr. Hans Achterhuis legt uit: is geweld altijd slecht of kan het geoorloofd worden als het een middel is tot een nobel doel?

Spreker

Over deze serie

Tegendenkers

Nieuwe ideeën en stromingen ontstaan vaak door je af te zetten tegen je voorgangers. Dit is nodig om vooruit te komen. Prof. Achterhuis, filosoof en Denker des Vaderlands gaat daarom in gesprek met vier ‘tegendenkers’.