Wantrouwen en het recht

21 september 2016 - 20:00

De rechtspraak is als één van onze drie staatsmachten een belangrijke pijler van onze democratische samenleving. Maar samenleving en rechtspraak botsen steeds vaker. Rechters hekelen de inbreuk op hun eigen verantwoordelijkheid door de invoering van minimumstraffen. Burgers reageren vol onbegrip op ‘lage’ straffen voor ernstige misdrijven. Prof. Kees van den Bos (hoogleraar Empirische Rechtswetenschap, UU) onderzoekt het vertrouwen van burgers in de rechtspraak. Vooral onder laagopgeleiden en moslima’s blijkt dat nog lager dan veelal gedacht. De wetenschap ziet sluimerend wantrouwen over het hoofd, stelt Bos, doordat mensen vaak sociaal wenselijke antwoorden geven tegenover onderzoekers van de universiteit. Wanneer de geïnterviewden zich meer kunnen identificeren met de onderzoekers geven ze aan niet veel vertrouwen te hebben in Nederlandse rechters. Wie wantrouwen het recht, en waarom? En wat zijn de maatschappelijke gevolgen van dit wantrouwen?

Spreker

Meer over dit programma
Direct in je agenda
Google Apple Outlook
Begindatum en -tijd
21 september 2016 - 20:00
Einddatum en -tijd
21 september 2016 - 21:30
Voertaal
Nederlandstalig
Entree
Gratis
Aanmelden
Niet nodig. Let op: vol = vol
Discussieer mee
#sguu

Delen