De psychische stoornis als netwerk van symptomen

24
feb
2021

De psychische stoornis als netwerk van symptomen

Livestream
The bigger picture
Stop met het zoeken naar onderliggende oorzaken voor psychische problemen, bepleit psychometrist prof. Denny Borsboom. Kijk eerder naar de samenhang tussen symptomen.

Wordt depressie veroorzaakt door een disbalans van chemische stoffen in je brein? Wie zich niet goed voelt is vaak blij met een diagnose. Dit impliceert immers dat ook de oorzaak van het probleem duidelijk is. Maar was het maar zo simpel. Hoogleraar Grondslagen van de psychologie en psychometrie prof. dr. Denny Borsboom (UvA) pleit voor een radicaal nieuwe visie op psychische problemen: stop met het zoeken naar oorzaken! Hij bepleit de netwerktheorie. Het is niet de depressie die leidt tot slapeloosheid, een negatieve stemming en concentratieverlies, maar alles hangt samen. Wie niet goed slaapt, kan zich niet concentreren. En dat heeft ook invloed op je stemming. Is elke ‘stoornis’ eigenlijk een netwerkprobleem? En wat betekent dit voor de behandelpraktijk?

Lezing in het kader van de cursus Wetenschapsfilosofie. Ook voor niet-studenten toegankelijk. In samenwerking met de faculteit Sociale wetenschappen, Bètawetenschappen en Geesteswetenschappen.

Heb je al een vraag voor Denny? Mail ons op info[at]sg.uu.nl, waarbij je '[at]' vervangt door '@'. We zullen je vraag proberen te bespreken met onze gasten.

Let op: In deze lezing heeft de spreker het over zelfmoord en depressie. Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfmoord helpt en kan anoniem via de chat op www.113.nl of telefonisch op 113 of 0800-0113.

Spreker

Datum & tijd
Woensdag 24 februari 2021 (20:00-21:30)
Voertaal
Nederlandstalig
Livestream link
Direct in je agenda

Over deze serie

The bigger picture

Wetenschappers zoeken naar samenhang, regelmaat, wetmatigheden en oorzaak-gevolg relaties. Maar wat als problemen zo complex zijn dat deze verbanden niet meer te ontwarren zijn?