Weerstand tegen het klimaatrapport niet onverwacht: het past in de tijdsgeest

Voor veel mensen is het een gruwel te denken dat we tot gezamelijke actie zouden moeten komen om mens en milieu te sparen.
Leestijd 1 minuut — Wo 17 februari 2010
Mens, milieu en meerwaarde

Volgens hoogleraar Milieukunde aan de Universiteit Utrecht, Klaas van Egmond is de discussie over het klimaatrapport niet zozeer een discussie over wetenschappelijke onjuistheden - niemand heeft immers nog de conclusies van het rapport bestreden - maar een verschil in waardenoriëntatie. Van Egmond wijst op een doorgeschoten individualisme en materialisme als reactie op de angst voor "communistische toestanden" of "godsdienst fundamentalisme". We vechten alsmaar de vorige oorlog. Wijsheid is de middenweg kiezen en niet overreageren op de geschiedenis.

Herhaling van de rampzalige geschiedenis, gekenmerkt door crisissituaties die zich op ecologisch, economisch en sociaal gebied voordoen, kan alleen worden voorkomen door naar een min of meer gedeeld mens- en wereldbeeld te zoeken. Fundamentalistische religies, totalitaire staten, materialisme, hedonisme en een even fundamentalistisch kapitalisme, nu alom vertegenwoordigd, zijn vervormingen van wat in principe goede menselijke en maatschappelijke eigenschappen zijn. Een nieuwe manier van leven op basis van balans tussen deze eigenschappen, past binnen de draagkracht van de fysieke aarde en zal tegelijkertijd onze beschaving weer menselijk en waardig maken.

Kijk de lezing terug of kom volgende week kijken als prof. Louise Vet spreekt over cradle to cradle als innovatieve en creatieve manier om ecologische principes leidend te laten zijn in de economie.

Deze week verscheen ook het boek van Klaas van Egmond, Een vorm van beschaving bij uitgeverij Christofoor