Oud-SG'ers slaan nieuwe wegen in | #2 Karin ter Horst

Nummer 2 in de serie is Karin ter Horst, zij is bij SG vertrokken in december 2011 en studeert nu in Madison, USA.
Leestijd 2 minuten — Wo 22 februari 2012

Oud-student-assistenten en stagiaires vanStudium Generale verspreiden zich over de wereld. We vragen hen om te schrijven over wetenschap en wat ze hebben aan SG op de plek waar ze nu werken/studeren. Hoe vergaat het ze? Wat zijn ze nu aan het doen? Hoe kijken ze terug op de periode bij SG en hoe zetten ze kennis nu in? Dit onder het mom van 'oud-SG'ers slaan nieuwe wegen in'.

In mijn periode als student-assistent bij Studium Generale (september 2010 tot en met december 2011) ben ik er gewend aan geraakt verder te kijken dan mijn eigen vakgebied. Zo ontdekte ik tijdens de lezingenreeks De taal van muziek van drs. Leo Samama over muziekwetenschap overeenkomsten in theorieën en denkpatronen tussen verschillende disciplines. Waar het bij mijn eigen studie Bestuurs- en Organisatiewetenschap over de structurering van de samenleving gaat, praatte Samama over de ordening van noten, akkoorden en retorische affecten in een muziekcompositie. Eerder had ik niet gedacht dat deze lezingen me zo zouden intrigeren.

Het interessante aan mijn werk bij Studium Generale was dat ik in aanraking kwam met verschillende ideeën en perspectieven, waar ik anders misschien nooit van gehoord had. Bijvoorbeeld de lezingenreeks Vrijheid en verplichting in het voorjaar van 2011, waarbij ik in acht weken een stoomcursus filosofie kreeg. Deze lezingenserie liet me met een nieuwe blik naar actuele vraagstukken kijken met betrekking tot bijvoorbeeld rechtvaardigheid, duurzaamheid en geluk. Daarnaast waren bij we Studium Generale ook altijd bezig met het koppelen van wetenschap en onderzoek aan de actualiteit en praktijk. Verder werd het me maar al te duidelijk hoe belangrijk het is dat we over vakgebieden heen kijken en dat disciplines elkaar nodig hebben. Met name tijdens de serie Duurzaamheid als wereldbeeld kwam voor mij naar voren dat de huidige klimaatproblematiek zich niet tot slechts enkele vakgebieden beperkt.

Dit altijd verder denken en kijken heeft me doen besluiten om na mijn bachelorstudie naar een Amerikaanse universiteit te gaan en daar extra vakken te gaan volgen. Sinds half januari woon ik in Madison en zit ik in de collegebanken met Amerikaanse studenten. Ik volg vakken in economie, globalisering en letteren. Studium Generale heeft me leren openstaan voor andere denkbeelden binnen de academische wereld en heeft me doen inzien dat het je eigen keuze is waar je wilt stoppen met denken!

Karin ter Horst

> Lees ook #1 in deze serie: Jiska Gietema