Leven en dood

Hoe moet je omgaan met de gedachte dat je binnenkort doodgaat?
Leestijd 1 minuut — Ma 29 september 2014

Hoe moet je omgaan met de gedachte dat je binnenkort doodgaat? Met deze vraag kampt Denker des Vaderlands René Gude. Zelf heeft hij nog zo'n twee maanden te leven door zijn ongeneeslijke vorm van kanker. Hij legt dit weekend in een interview met het NRC Handelsblad uit hoe de filosofie hem troost biedt en zijn nog resterende leven richting geeft. Het is een lastige opgave: "nergens meer naar streven en toch niet stilvallen". Dus hij blijft schrijven en probeert - in navolging van Aristoteles' wijze lessen - een goed humeur te houden. René Gude sprak bij zijn aanstelling als Denker des Vaderlands op het podium bij Studium Generale. Daar vertelde hij vooral te willen meedenken over de vraag hoe we het met de wereld kunnen uithouden. Maar ook hoe we het met onszelf kunnen uithouden. Voor Gude geldt dus zowel het adagium 'ken uzelf' als 'ons kent ons'. Bekijk de lezing 'Denker des Vaderlands'. Voorganger van Gude was Hans Achterhuis, hij ging als zelfverklaard 'tegendenker' in discussie met filosoof en schrijver Ton Vink over de dood: moeten we daar bang voor zijn? Bekijk de lezing 'Als de dood voor de dood'.