De waarde van wetenschap

Wetenschappers gaan steeds vaker de grenzen van hun vakgebied over en komen juist daardoor tot vernieuwende inzichten.
Leestijd 1 minuut — Vr 14 januari 2011
Verkenners in de wetenschap

Wat leren zij van andere methoden of perspectieven? Ook is het combineren van disciplines steeds meer nodig om complexe maatschappelijke vraagstukken te bestuderen.

De waarde van wetenschap meetbaar maken, kan dat wel? En kennis om de kennis is dat ook wat waard? Het Rathenau Instituut van directeur mr. drs. Jan Staman doet onderzoek voor politiek en publiek om de waarde van wetenschap in economische en maatschappelijke termen te duiden. De maatschappij wil steeds meer dat alleen het beste onderzoek geld krijgt. Het Rathenau Instituut publiceerde recent in opdracht van de overheid een rapport dat laat zien dat vaak achteraf pas duidelijk is wie de besten zijn en welk onderzoek tot een doorbraak leidt. Is sturing dan contraproductief en moet de wetenschap alle vrijheid krijgen? Volgens Staman is het toch mogelijk expliciete en impliciete criteria op te stellen om te bepalen welk onderzoek belangrijk is. En hoe staat het met de vrijheid van wetenschap? Staman stelt zich graag op als advocaat van de duivel om publiek, wetenschappers en beleidsmakers beter na te laten denken over het belang van wetenschap voor de samenleving.

Bekijk hieronder het korte filmpje en/of de gehele lezing.