Een blik op China als student

Wat als je als Utrechtse student geïnteresseerd bent in China? Biedt de universiteit dan vakken die die kennishonger kunnen stillen?
Leestijd 3 minuten — Zo 28 oktober 2012
Ondertussen in China

Suzanne van Huijgevoort, student-assistent bij Studium Generale en student Geschiedenis, blogde op DUB over haar ervaringen.

Sinds enkele jaren heb ik grote interesse in de opkomst van Azië. De westerse hegemonie is tot een einde gekomen, en het is noodzakelijk om nu de blik op Azië en vooral China te richten. Hoe is het te verklaren is dat een land binnen enkele decennia uit kan groeien tot een supermacht? Maar ook: wat is het effect van die toenemende Chinese macht op het Westen?

Binnen mijn studie Geschiedenis ging ik op zoek naar antwoorden. Dat bleek toch lastiger dan gedacht. De focus ligt vrijwel altijd op de Europese of westerse geschiedenis. De Universiteit Utrecht profileert zich nu eenmaal niet met Azië. Maar mijn geliefde universiteit verruilen voor Leiden of de UvA waar dat wel het geval is, vond ik een stap te ver. Ik ontdekte toch een aantal cursussen die aansloten bij mijn nieuwe passie.

Zo volgde ik het vak Geschiedenis van de Actualiteit,dat helaas niet meer bestaat. Dr. Martin Bossenbroek wierp hier een licht op de opkomst van China. Er ging een wereld voor mij open. We lazen het boek When China rules the World, waarin auteur Martin Jacques onderzoekt wat er gebeurt als de Chinezen aan de macht zijn. Uitermate fascinerend. In hoeverre gaat de wereld straks echt veranderen?

Ik besloot dat ik meer achtergrondkennis op wilde doen om op deze vraag een antwoord te kunnen geven. Maar ook bij de andere opleidingen binnen Geesteswetenschappen was het moeilijk om geschikte vakken te vinden. Dit bracht mij ertoe om de minor Globalisering en Mondiale Ongelijkheid te volgen, bij de faculteit Geowetenschappen. Deze minor kent de cursus Transforming China, waar dr. Leo van Grunsven in tien weken de situatie in China schetst. Dit niveau 3-vak kan zonder voorkennis worden gevolgd. Wat betekent de economische ontwikkelingen in China? Waarom richt China zich op samenwerking en handel met Afrika? En hoe is het gesteld met de leefomstandigheden van etnische minderheden? Het komt allemaal aan bod.

Maar wie China onderzoekt, moet eigenlijk heel Azië onder de loep nemen. De opkomst van China maakt deel uit van een bredere ontwikkeling. Daarom volgde ik bij deze minor ook de cursus Development Geography II. De ontwikkeling van diverse regio´s, waaronder Azië, komt hier aan bod. De geschiedeniscursus Opkomst van Azië is een goede verdieping hierop. Historicus dr. Remco Raben behandelt de geschiedenis van Azië en plaatst daarmee de opkomst van China in een ander perspectief. De economische groei in Oost-Azie is al langere tijd gaande. Japan en de tigers (Singapore, Hong Kong, Zuid-Korea en Taiwan) maken sinds de Tweede Wereldoorlog grootse economische groei door.

Volgend jaar verdiep ik mij in de geschiedenis van China bij het vak Wereldrijken voor 1800. China was tot 1800 een groot en machtig rijk. Mede door de komst van de westerse mogendheden (denk aan de Opiumoorlogen) kwam de bloei tot een eind. Wie het heden wil begrijpen, moet immers het verleden ook kennen.

Er zijn misschien nog meer cursussen beschikbaar bij andere faculteiten, maar mijn zoektocht bij Geo- en Geesteswetenschappen is tot dusver toch redelijk geslaagd. Buiten de UU zijn er nog opties zoals de minor Asian Studies aan de UvA, en Chinese economy and society in Leiden.

In de toekomst vertrek ik wellicht toch naar Leiden voor een master Asian Studies, maar Utrecht biedt ook mogelijkheden. De master Internationale betrekkingen in historisch perspectief bijvoorbeeld, waar je het traject Opkomst van Azië kunt volgen. Ook de master Politiek en maatschappij in historisch perspectief kent een Azië traject.

Wie zich naast de reguliere cursussen nog meer wil verdiepen, kan bijvoorbeeld de agenda van SIB-Utrecht (Studentenvereniging voor Internationale Betrekkingen) in de gaten houden. Ook de welbekende TED talks zijn interessant. Zo is er een zeer onderhoudende lezing van Hans Rosling over de opkomst van Azie. Wie meer wil weten over de visie van eerder genoemde Martin Jacques, bespaart zichzelf 500 pagina's aan leeswerk met deze TED talk.

Tot slot een noot voor de toekomst. In het beleidsstuk Horizon 2015-2020 van de faculteit Geesteswetenschappen, sprak het bestuur haar voornemen uit om te investeren in de Area studies, waaronder Azië. Zo ligt er wellicht een minor Asian Studies in het verschiet. Ik ben dan helaas afgestudeerd, maar het is een voornemen dat vast vele studenten zal aanspreken.

Meer weten over China? Bekijk dan de opnames van de lezingenreeks Ondertussen in China bij Studium Generale.

Dit blog verscheen hier eerder in het kader van het China-blog van het Universiteitsblad, DUB.