Dunne darmflora

Kunnen bacteriën ons helpen af te vallen?
Leestijd 1 minuut — Di 21 mei 2013

Uit recent onderzoek blijkt nu dat er bacteriën zijn die helpen met afvallen. Het toevoegen van de Akkermansia muciniphila aan de darmflora van dikke muizen zorgde ervoor dat een deel van de vetmassa verdween. Of dit dan ook in mensen zo is, moet nog worden uitgezocht. Bacteriën hebben een slechte naam, we kunnen er ziek door worden. Toch zijn ze ook heel nuttig. In onze darm wonen zo'n 100 biljoen micro-organismen - tien maal zoveel als het aantal menselijke cellen in een lichaam. Deze darmflora is onmisbaar voor het opnemen van bepaalde stoffen, zoals vitamine K en vezels. Ook helpen de micro-organismen ons afweersysteem: de goede bacteriën weren ons tegen de slechte. De samenstelling van de darmflora is bij iedereen anders, die is net zo uniek als een vingerafdruk. Er waren al aanwijzingen dat de samenstelling invloed kan hebben op ons gewicht. Toch denken de onderzoekers niet dat je in de toekomst veel taartjes kunt eten en je darmbacteriën dit allemaal teniet kunnen doen. Zoals duidelijk werd in de reeks 'Framing food' is de oorzaak van overgewicht nooit eenduidig. Er zijn een aantal factoren die een rol spelen, zoals karakter, omgeving en waarschijnlijk ook de darmflora. Onderzoek hiernaar is in volle gang. Prof. dr. ir. Sander Kersten (Moleculaire Voeding, WUR) doet onderzoek naar de interactie tussen genen, de microflora en de ontwikkeling van obesitas. Het kan zo zijn dat bacteriën bepaalde genen 'aan' of 'uit' zetten. Welke rol spelen genen bij overgewicht? Kijk zijn lezing 'Dik, dikker, dikst' terug.