Bewezen beter Nacht van Descartes

Aankomend

Geen aankomende events

Geweest

Nog geen events geweest

Artikelen

Nog geen artikelen in deze serie

Over deze serie

Descartes zag de mens als machine. Dit mechanistisch mensbeeld bleek veel beter in staat om gezondheid en ziekte te verklaren. Door wetenschappelijke bestudering van individuele organen, cellen en moleculen - in plaats van de mens als geheel, zoals daarvoor gangbaar was - heeft de geneeskunde vanaf de Verlichting grote vorderingen gemaakt. Het resultaat is de ongekend hoge staat van gezondheid en welzijn in deze tijd. Toch leidt dit niet zonder meer tot een groter vertrouwen in de geneeskunde. Patiënten hebben vaak het gevoel behandeld te worden als een machine, terwijl artsen zich beperkt voelen in hun vakmanschap. Ook beleidsmakers hebben last van de versnippering van de medische wetenschap in specialismen. Wat is er verloren gegaan? Kunnen we de aandacht voor de hele mens terugbrengen, met behoud van de medische inzichten van de 21e eeuw? En wat leren de geschiedenis en filosofie van de geneeskunde ons?

De Nacht van Descartes wordt jaarlijks georganiseerd in samenwerking met het Descartes Centre for History and Philosophy of Science en bestaat uit een vaksymposium en een publieksprogramma. Beide zijn onafhankelijk te volgen en voor iedereen toegankelijk.

Meer informatie over het symposium kun je vinden op de site van De Nacht van Descartes.

De foto's van de Nacht van Descartes staan ondertussen ook online.

Symposium 10.00-17.00 uur
Wordt de patiënt er beter van?
Prof. dr. Ted Porter (UCLA), prof. dr. J. Rosser Matthews (Maryland), prof. dr. Wiebe Bijker (UM), dr. Jeremy Howick (Oxford) en prof. dr. Stefan Timmermans (UCLA), deskundigen op het gebied van evidence-based medicine, gaan in debat o.l.v. prof. dr. Frank Huisman (UMC). Zij houden de medisch-wetenschappelijke methoden tegen het licht en plaatsen die in de geschiedenis. Wordt de patiënt er beter van?

Avondprogramma 20.15 – 22.30 uur
Mens of machine
Artsen handelen steeds meer volgens bewezen methoden. Toxicoloog dr. ir. Melanie Peters (Studium Generale, UU) betoogt dat het wetenschappelijk niet juist is om hieraan de zekerheid te ontlenen die patiënten en beleidsmakers zoeken. Neuroloog prof. dr. Jan van Gijn (UMC) laat zien hoe de medicus omgaat met wetenschappelijk bewijs. Hoeveel ruimte is er voor de individuele patiënt, ervaring en vakmanschap? Prof. dr. Jozien Bensing (NIVEL en Gezondheidspsychologie, UU) onderzoekt spreekkamerrituelen. Kan de patiënt nog meepraten? Is hij mens of machine? Prof. dr. Mirko Noordegraaf (Bestuurswetenschappen, UU) leidt de avond.

In samenwerking met...

Descartes Centre