Op 't randje

Aankomend

Geen aankomende events

Geweest

Nog geen events geweest

Over deze serie

Wittgenstein, Darwin, Freud en Einstein braken met het verleden en leidden ons een nieuw paradigma in. Maar niet iedere breuk met traditie vindt wetenschappelijke navolging. Wie bepaalt welke kant het onderzoek uitgaat? Is dat de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen - het 'forum, geweten en de stem' van de wetenschap in Nederland? Of is dat de burger? Hoe vaak je artikel wordt gedownload is steeds belangrijker. Net als scoren in de media.

Kennis komt soms uit onverwachte hoek. Terwijl de wetenschappelijke status van een dubbelblind medicijnonderzoek tamelijk onbetwist is, wordt onderzoek naar bijna-doodervaringen ongrijpbaar gevonden. Is dat terecht? In de Geestes-, Bèta- en Sociale wetenschappen wordt op verschillende manieren onderzoek gedaan. Hoe ga je om met onderwerpen die zich op de snijvlakken hiervan bevinden?

Censuur weerhield honderd jaar geleden de Britse George Murray Levick ervan om zijn observaties van het pikante seksleven van pinguïns te publiceren. Wat zijn de taboes binnen de wetenschap van vandaag en wat levert het op als je die doorbreekt?

In deze serie gaan we op zoek naar 't randje van de wetenschap. Wat mag je je als wetenschapper in moreel en methodisch opzicht veroorloven?

Studiewaardeerbaar
Dit programma is voor alle studenten te volgen als onderdeel van de cursus Wetenschapsfilosofie (201200030) voor 7,5 ECTS en wordt georganiseerd i.s.m. de faculteiten Bètawetenschappen, Geesteswetenschappen en Sociale Wetenschappen. Studenten schrijven zich in voor de cursus via Osiris. Alle andere bezoekers zijn uiteraard ook gewoon van harte welkom en voor hen is inschrijven niet nodig. Studenten dienen om 19.45 uur aanwezig te zijn.

Woensdag 6 februari
In naam van de wetenschap
Prof. dr. Hans Clevers (president KNAW)

Woensdag 13 februari
Aan de andere kant
Pim van Lommel (Cardioloog en auteur Eindeloos bewustzijn)

Woensdag 20 februari
Buitenbeentjes
Prof. dr. Paul Ziche (Wijsbegeerte, UU)

Woensdag 27 februari
Wetenschap in de media
Hans van Maanen (Wetenschapsjournalist)

Woensdag 6 maart
I like wetenschap
Prof. dr. José van Dijck (Vergelijkende Mediastudies, UvA)

Woensdag 13 maart
Film: Das Experiment
Film en discussie met prof. dr. Liesbeth Woertman (Psychologie, UU) €5 entree. Let op: Deze avond duurt tot 22.00 uur.
Je kunt de introductie en discussie thuis live meekijken of later terugzien, de film zelf niet.

Woensdag 20 maart
'Ranking' en rangorde
Dr. Sarah de Rijcke (Centrum voor Wetenschap- en Technologische Studies, LEI)

Woensdag 27 maart
Onwaarschijnlijk onderzoek: eerst lachen, dan denken
Kees Moeliker (Ig Nobelprijswinnaar en conservator Natuurhistorisch Museum Rotterdam)