Voorbeeldig opgroeien

Aankomend

Geen aankomende events

Geweest

Nog geen events geweest

Over deze serie

Van kids tot kindekens, van Aziatische prinsjes tot de eigenwijze snottebellen uit de Randstad: kinderen zijn overal en altijd de trots van hun ouders. De idealen die op kinderen worden geprojecteerd, zeggen veel over de tijd en cultuur. Moet je kinderen vrijlaten of strak houden? Opvoeden tot vrije geesten of tot gedisciplineerde burgers?

Het ideaalbeeld van opvoeding verschilt tussen culturen. Alle ouders wensen hun kinderen het beste toe. De manieren om dat te bereiken lopen uiteen. Hoe groot is de invloed van de Koran voor islamitische ouders? Hoe zit het in Japan met de verhouding tussen traditie en moderniteit? In China geldt een eenkindpolitiek, hoe is dat voor het kind? Hoe is het om een jongen of meisje te zijn in India? In Nederland wonen gezinnen met verschillende achtergronden bij elkaar in een wijk. Wat kunnen zij van elkaar leren?

Behalve het culturele, komt ook het historisch perspectief aan de orde. Door de historische wortels van opvoeding te bestuderen, zien we waar onze opvoedingsideeën vandaan komen. Ideaalbeelden geven even zoveel verhalen over wat een goede opvoeding is. De pedagogische wetenschap bestudeert wat er in het algemeen te zeggen is over opvoeden. Interessant is hoe dit zich verhoudt tot de vele adviezen die we horen over opvoeden in de praktijk. In deze lezingen zoeken we naar regels, maar ook naar het unieke verhaal om het gesprek over opvoeden te voeren.

Studiewaardeerbaar

Deze collegereeks was voor maximaal 100 studenten Sociale Wetenschappen en Liberal Arts & Sciences als studiewaardeerbaar vak van 7.5 ECTS te volgen.

Docenten: prof. dr. Willem Koops, prof. dr. Wijnand Mijnhardt en prof. dr. Micha de Winter.

Sprekers: dr. Nico Landman, drs. Naoko Richters, dr. Jyotsna Gupta, Bettine Vriesekoop, prof. dr. Peter Stearns, prof dr. Jeroen Dekker, prof. mr. Herman van Gunsteren, en prof. dr. Micha de Winter.

De reeks is daarnaast uiteraard vrij toegankelijk voor het publiek van Studium Generale. De lezingen zijn in serie, maar ook los van elkaar te volgen.

Cursusmateriaal
- Koops, W., Levering, B., & de Winter, M. (red.), Darwin, geschiedenis en opvoeding.Amsterdam SWP, 2009.
- Koops, W., & Zuckerman, M. (red.), Beyond the century of the child. Cultural history and developmental psychology. Philadelphia UPP, 2003.
- Stearns, P. N., Childhood in world history. New York/London Routledge, 2008.

In samenwerking met...

Faculteit Sociale Wetenschappen
Descartes Centre